Onsdag klokken 14.00 leverte Fagforbundet varsel om plassfratredelse i 10 kommuner i Nordland.

– Dersom meklingen mellom KS og LO kommunene ikke fører fram 23. mai, vil 400 medlemmer i Fagforbundet Nordland legge ned sitt arbeid fra arbeidsdagens start 24. mai, heter det i ei pressemelding fra Fagforbundet Nordland.

De 400 medlemmene som har blitt valgt ut jobber hovedsakelig i administrasjon, tekniske tjenester og renhold.

Følgende virksomheter er berørt i Nordland:

  • Bodø kommune (81 medlemmer)
  • Brønnøy kommune (26 medlemmer)
  • Fauske kommune (50 medlemmer)
  • Meløy kommune (27 medlemmer)
  • Narvik kommune (24 medlemmer)
  • Rana kommune (74 medlemmer)
  • Sortland kommune (32 medlemmer)
  • Vefsn komme (32 medlemmer)
  • Vågan kommune (43 medlemmer)
  • Øksnes kommune (11 medlemmer)