En medarbeider ved fødeavdelingen på Mo har testet positivt for covid-19. Sykehuset følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og stengte ned fødeavdelingen midlertidig fra klokken 11:00 i dag. Berørte ansatte ved fødeavdelingen skal i karantene i 14 dager. Fødeavdelingen vil være stengt i to uker i første omgang, gjenåpning vurderes fortløpende etter det. Det opplyser Helgelandssykehuset i en pressemelding.

Helgelandssykehuset har iverksatt omfattende tiltak for å begrense eventuell smitte. Sykehuset jobber nå aktivt med smitteoppsporing og smittevask på hele fødeavdelingen.

Fødeavdelingen i Sandnessjøen har nødvendig kapasitet og alle fødende på Helgeland er sikret et godt fødetilbud. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som koordinerer ambulanseressursene er i beredskap for transport av fødende til Sandnessjøen. Alle fødende vil bli godt ivaretatt av helsepersonell der. Følgetjeneste er ivaretatt.

Alle som har vært pasienter ved fødeavdelingen den siste uken blir kontaktet av sykehuset med råd om hvordan de skal forholde seg. Også kvinner som har termin de neste to ukene blir kontaktet. Kommuneoverleger i de berørte kommunene blir kontaktet av Helgelandssykehuset.

Gynekologitilbudet og det polikliniske tilbudet til gravide fortsetter som før ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.