Anleggsdriften i Tverådalen: – Ønsker fritak fra karantenebestemmelsene

Det skal mye til for at Vefsn fraviker kommunens karantenebestemmelser. Det kan få store konsekvenser for pågående anleggsvirksomhet i kommunen.