Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage gir hodebry

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den planlagte barnehagen i Andåsen i Mosjøen bør gi politisk hodebry. Allerede før bygginga er kommet i gang har prosjektet sprukket med over 14 millioner kroner. Selv om Vefsn kommune har god økonomi og god styring må denne saken behandles som et nytt prosjekt. Årsaken er kort og godt at forutsetningen har endret seg radikalt når kostnadene har økt med mer enn 34 prosent.

Les også: Bygger med stor budsjettsprekk

Da kommunestyret besluttet å bygge ny barnehage med 108 plasser i Andåsen var kostnadsanslaget på 42,5 millioner kroner. Det var denne rammen, selvsagt med mindre justeringer, kommunepolitikerne sa ja til. Når kostnadsbildet endrer seg radikalt og øker med mer enn 34 prosent, er barnehageprosjektet en ny sak. En tilleggsdimensjon av så store prosjekt har en tendens til å pådra seg ytterligere kostnader. Derfor er de 14,5 millionene i økte kostnader som man har avdekket nå, neppe de endelige kostnadene.

Vi ser behovet for en ny barnehage i Andåsen. Det bygges stadig nye boliger i dette området, og det er det nye vekstområdet. Samtidig vurderes i disse dager muligheter for innsparing og sammenslåing av enheter i oppvekstsektoren i kommunen. Blant annet diskuteres det å legge ned barnehagen på toppen av Kulstadlia samt å bruke skolen på Kulstad til ny barnehage dersom skolebarna flyttes til sentrumsskolene. Det er med andre ord ikke mangel på lokaler eller areal. Det borger for at denne saken ikke nødvendigvis må forseres, men at man tar seg tid nok til å vurdere kostnader og alternativer på nytt.

Det har tidligere vært stilt spørsmål ved om det er hensiktsmessig at Vefsn kommune skal bygge barnehagen, eller om dette kan overlates til private. Etter vårt skjønn kunne det vært på sin plass å ta denne debatten på nytt, samtidig som man behandler det nye prosjektet. I tillegg bør det reises en prinsipiell debatt om kravet til presisjon på saksgrunnlag som skal behandles av politikerne. Selv om barnehagen på Andås av ulike årsaker er et komplisert bygg, var forutsetningene kjent da grunnlaget for de politiske beslutningene ble laget.

Kostnadsøkningene på den planlagte barnehagen på Andås er betydelige. Det er på sin plass å advare politikerne mot et regime der man kun ser kostnadsøkninger ved prosjekter i offentlig regi isolert. I alle fall når det gjelder prosjekter som ikke er påbegynt. Det vil i så fall være vann på mølla til dem som hevder det offentlige ikke er kompetente nok til å drive slike prosjekter, eller at politikerne ikke evner å ta innover seg nye forutsetninger og handle på bakgrunn av dem.

Kommentarer til denne saken