Responstiden for ambulanser er for lang i store deler av landet. Det er like kritisk med umiddelbar hjelp ved et hjerneslag i Bardufoss som i Bergen. Regjeringen har så langt ikke fulgt opp Stortingets vedtak om å lovfeste responstider for ambulanser. Regjeringen som skal styre landet etter valget må gi alle innbyggere trygghet og sikkerhet.

I 2019 sjekket Ambulanseforbundet og LHL responstiden for ambulanser landet over. Hele 75 av 86 kommuner fikk stryk på resultatet opp mot anbefalt responstid på ambulansen. Derfor vedtok en samlet opposisjon den 9. mars i år, mot regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstres stemmer, at det skal lovfestes responstider for ambulansetjenesten. Siden har regjeringen vært taus om hvordan den skal følge opp vedtaket.

Verken Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet har klart å fremstille ny statistikk på responstid siden 2018, selv om dette har vært etterspurt gjentatte ganger. Om årsakene til den manglende fremstillingen skyldes en dårlig utvikling kan man bare spekulere i.

Ved sykdom og ulykker er det avgjørende at ambulansen er raskt på hendelsesstedet. For eksempel mister en person med hjerneslag omtrent to millioner hjerneceller hvert minutt, og rask diagnostisering og behandling, som begge må skje på sykehus, er avgjørende for utfallet. For hvert minutt som går ved hjertestans uten at hjelpen påbegynnes minker sjansen for overlevelse. Allerede etter fem minutter begynner kroppen å få varige skader av oksygenmangelen som følge av hjertestansen.

Befolkningen flere steder i Norge er urolige for hva som skal skje med deres ambulanse, og for at ambulansen skal komme for sent når de trenger den. I vår signerte hele 185 ordførere landet rundt et brev til regjeringen og stortingspartiene med krav om økt trygghet for innbyggerne, samt at de vil ha svar på hvordan stortingsvedtaket om responstid skal følges opp.

Fra 2015 til 2018 hadde akutte ambulanseoppdrag og hasteoppdrag en vekst på henholdsvis 22 og 5 prosent. På samme tid har vi bare fått 10 flere tjenestebiler i Norge, og disse bilene er ikke i beredskap for akutte hendelser, men er disponert for transport.

Regjeringen som skal styre landet etter valget må gi alle innbyggere trygghet og sikkerhet, om det så er i Finnmark, Agder eller Oslo.