Gå til sidens hovedinnhold

"Ambisjonene bør være større, og næringsforeninga må også kunne tenke nytt"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ny aktivitet i sentrum

Mosjøen næringsforening ønsker ikke et kombinert nærings- og omsorgsboligbygg på kvartal 10, ei ledig tomt like ved Mosjøen torg. Eiendomsutvikler Tore Larsen har lansert planene om et slikt bygg, men har lagt disse bort etter næringsforeningas vedtak. Nå vil næringsforeninga avvente en helhetlig plan for utvikling av Mosjøen sentrum.

Byggeprosjektet har vært oppe til debatt i næringsforeninga i flere omganger. I foreningas første vedtak i saken sto det at de ikke ønsket omsorgsboliger i sentrum. I et nytt vedtak i saken fra november i fjor er ordlyden moderert og et nei til omsorgsboliger fjernet. I stedet spiller foreninga ballen over til Vefsn kommune og vil avvente en helhetlig plan for sentrumsutvikling.

Mosjøen næringsforenings behandling av denne saken er mildt sagt merkelig. For det første gir den inntrykk av at det står investorer i kø for å bygge i sentrum, og at man nærmest kan velge og vrake i prosjekter. For det andre betyr ikke omsorgsboliger annet enn at man trekker ei kjøpesterk og i mange sammenhenger aktiv gruppe mennesker til sentrum der de bor og lever nært butikker og andre servicetilbud. For det tredje har vi levd i den tro at næringsforeninga skulle være en pådriver og initiativtaker til ny aktivitet, og ikke sette seg selv i en avventende posisjon der man reduserer sin egen rolle til å være en ordinær høringsinstans.

Ambisjonene bør være større, og næringsforeninga må også kunne tenke nytt. Tore Larsens prosjekt med et kombinert nærings- og omsorgsbygg er spennende og slike løsninger har vært gjennomført med suksess andre steder. Vi tror ikke et slikt konsept vil være til hinder for å drive sentrumsaktiviteter i samme målestokk som man har gjort til nå. Men det aller viktigste vil uansett være at man får ny aktivitet som vil være positiv ikke minst for handelsnæringa.

Det kan også være grunn til å minne om at aktivitet avler aktivitet. Allerede er et større utbyggingsprosjekt i kvartal 20 lagt på is. Også dette prosjektet forutsatte også en kombinasjon av boliger og næringsbygg. Foreløpig er tomta kun et sår i sentrum. En realisering av kvartal 10 kan meget vel gi et godt grunnlag til å børste støvet av kvartal 20, som er nærmeste nabo.

Vårt håp er at Tore Larssen nå tar et nytt initiativ overfor Vefsn kommune og går videre med planene om utbygging av kvartal 10. Vi forventer at kommunen stiller opp og ser verdien av at det endelig kan bygges i sentrum – ikke bare rives. For Mosjøen næringsforening er det ikke for sent å snu, ta nye initiativ og aksle pådriverrollen.

Kommentarer til denne saken