– Jeg syns det er uheldig at sorenskriveren på Mo går ut og anbefaler nedleggelse av Brønnøy og Alstahaug

Det sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) fra Mosjøen etter at sorenskriver Rolf Selfors i april gikk ut offentlig og anbefalte å samle tingrettene på Helgeland på Mo i Rana. Hun mener en mer naturlig plassering hadde vært Alstahaug.