Helgelending dømt for overgrep

Oslo  20160201.
Stadig flere dømmes i det norske rettsvesen. Norske lover danner grunnlaget for hvordan den straffedømte blir dømt. Norges lover 1687-2014.

Oslo 20160201. Stadig flere dømmes i det norske rettsvesen. Norske lover danner grunnlaget for hvordan den straffedømte blir dømt. Norges lover 1687-2014. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

En helgelending i 50-årene er dømt til fengsel i ti måneder for seksuell omgang med barn under 14 år. Saken har tidligere vært oppe i Alstahaug tingrett som dømte mannen til fengsel i åtte måneder. Saken ble anket, og nå har altså Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen. Lagmannsretten har også skjerpet oppreisningserstatningen til fornærmete, fra 75.000 kroner som tingretten mente var passe, til 100.000 kroner.

Forholdene mannen nå er dømt for skal ha funnet sted vinteren 2009–2010. Både tingretten og lagmannsretten har frikjent mannen fra to punkt i tiltalen som skal ha funnet sted enda tidligere, vinteren 2004–2005. Påtalemyndigheten ville ha mannen dømt også for det tidligste forholdet, og anket dermed dommen fra tingretten, uten å få medhold i lagmannsretten. Den domfelte mannen anket tingrettens bevisbedømmelse for det nyeste forholdet, men heller ikke han fikk medhold i lagmannsretten.

Artikkeltags