Områdeutvalget med krav til kommunen: – Vi ber om at Tjøtta eldresenter blir tatt i bruk inntil et nytt sykehjem blir realisert

Områdeutvalget tar også til ordet for at det opprettes SFO, flere barnehageplasser, og at salg av ledige boliger til fritidsformål, stoppes. Disse sakene skal behandles av formannskapet i Alstahaug førstkommende onsdag.