(iSandnessjøen)

I Helgelands Blad 29. mars 2023 refereres det fra Alstahaug Ap sitt nominasjonsmøte 28. mars 2023. I intervju med noen av møtedeltakerne settes det fram påstander som undertegnede mener må korrigeres.

Til påstandene om at lista ikke innebærer fornyelse og at alle de nye medlemmene trakk seg. De som trakk seg er rett nok nye medlemmer som akkurat hadde oppnådd en måned medlemskap. Men påstanden er feil for listen har ut over disse en rekke nye medlemmer hvor flere og har lengre medlemskap.

Av de totalt 27 navnene på listen, er 14 nye, og av disse 14 er det hele seks medlemmer fra Auf. Meg bekjent har det aldri vært en slik fornyelse av listen noen gang tidligere. Et så stort innslag av ungdom (Auf) på listen mener jeg det heller aldri har vært. Mens andre partier sliter med rekruttering av ungdom, har mao. Alstahaug Ap denne gangen satt rekord.

Allerede innledningsvis i møtet var det klart at det var uenighet angående nominasjonslisten. En debatt om listen var forventet. Og debatter skal det være rom for i Arbeiderpartiet. Det var absolutt ingen som slo i bordet, og jeg oppfattet debatten som saklig og engasjert.

Det positive var at listene det var uenighet om begge hadde samme førstekandidat. Det kom derfor som en overraskelse for mange at det ble fremmet benkeforslag. At kandidaten som tapte kampvoteringen om førsteplassen valgte å trekke seg, og attpåtil kom med ufine påstander, kom som en like stor overraskelse. I politikken er det flertallsvalg som gjelder. Dette er et demokratisk prinsipp. En velges ikke ut av listen, men inn.

Enkelte framsetter sterke påstander om Alstahaug Ap. Også medlemmer som meg bekjent aldri har deltatt på et medlemsmøte. Det viktig å huske at bare fordi noen påstår noe, er det ikke nødvendigvis sant.

Jeg har vært på møter i Alstahaug Ap, og har erfart at de fire siste årene har vært preget av godt samarbeid, ro i partiet og flere viktige politiske seire.

Alstahaug Ap har sikret at Jonas Gahr Støre, Bjørnar Skjæran og Ingvil Kjerkhol alle har uttalt offentlig at sykehusvedtaket står. Ole Gerhard Rinø har lagt ned en formidabel innsats i sykehussaken, og etter nominasjonsmøtet er jeg om mulig enda sikrere på at han er den rette førstekandidaten for Alstahaug Ap.

Jeg vil avslutte med å sitere andrekandidaten som valgte å trekke seg: Det er viktig å framsnakke hverandre.