(iSandnessjøen)

Aps listetopper til høstens kommunevalg, Ole Gerhard Rinø og Anne Britt Breivik, kommer i et intervju i Helgelands Blad 24. mai med sterk kritikk av bl.a. Rødt for at kommunen ikke å har kommet i gang med sykehjemsbyggingen.

Behovet for flere sykehjemsplasser i Alstahaug er det unison politisk enighet om. Det var det også i hele forrige kommunestyreperiode da Ap styrte og ingenting skjedde. Problemet verken da eller nå har vært vilje, men derimot evne.

I motsetning til under Aps ordførerperiode, har dagens posisjon med Sp og Rødt klart å få rimelig kontroll med kommunens økonomi. Den fram til nå viktigste forutsetningen for å komme i gang med å løse sykehjemsbehovet, er dermed mye bedre. I motsetning til Alstahaug Ap vil Rødt bygge flere sykehjemsplasser uten å legge ned skoletilbud i distriktet.

Den pågående prosessen i Helgelandssykehuset har imidlertid på uforutsett vis, satt arbeidet med nytt sykehjem på vent. Det vet alle, også Alstahaug Ap. De har selv deltatt og støttet kommunens tilbud om å stille den planlagte sykehjemstomta på Karlsenmarka til disposisjon for Helse Nord i forbindelse med planlagt bygging av nytt hovedsykehus for Helgeland.

Karlsenmarka er av Helgelandssykehuset utpekt som førstevalg dersom nybygg skal realiseres. Alternativet er klatting på gammelsykehuset. Så lenge denne prosessen ikke er avsluttet og sykehustomt avgjort, vil det være skyte å seg i foten om man starter bygging av nytt sykehjem på Karlsenmarka. Når Ap på den ene siden støtter at Karlsenmarka tilbys Helse Nord som sykehustomt og samtidig krever bygging av sykehjem nå, ja så driver de spill for galleriet, selv om de i en bisetning erkjenner at det pr. i dag ikke finnes avklart tomt.

Med de utsettelsene som blir mer og mer tydelige når det gjelder tomtevalg for sykehus, haster det for kommunen å finne alternativ tomt og plassering av sykehjem. Så lenge dette ikke er avklart, er det ikke mulig å komme av flekken. Arbeidet med å avklare ny tomt må gis høy prioritet. Rødt Alstahaug vil sjølsagt bidra til at kommunens politiske og administrative ledelse framskynder prosessen.

Rødt Alstahaug
Vetle Kristoffersen og Allan Zvanut