- Alle som trenger ekstra oppfølging får det

Det sier Hanne Rynning, jordmor i Vefsn kommune. Hun følger opp gravide gjennom svangerskap og barseltid.