Alle søknadene om fritak fra karantenebestemmelsene i Vefsn ble imøtekommet torsdag. Det melder Vefsn kommune i en pressemelding.

Vefsn formannskap behandlet torsdag 26 søknader om fritak fra karantenebestemmelsene i smittevernsreglene som er innført i forbindelse med koronapandemien. Det er foreligger spesielle vilkår for søknadene om fritak. Søknadene ble behandlet under to saksnummer. Tre søknader som gjaldt Øyfjellet vindkraftverk ble behandlet i en egen sak fordi fire av formannskapets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører, er inhabile i saker som angår vindkraftutbyggingen.

To søknader var kommet inn etter fristen 15. april. De behandles i eget formannskapsmøte via epost. Nye søknader vil bli lagt fram for formannskapet etter ordinær møteplan.

Fire søknader ble vedtatt mot 1 stemme (Torbjørn Os, Rødt). De andre ble enstemmig vedtatt.

Disse har fått fritak:

 • Statens Vegvesen 1
 • Statens Vegvesen 2
 • Grunn Partner AS
 • Bane Nor
 • Implenia Norge AS
 • Veidekke Industri AS
 • Faun Naturforvaltning
 • Fotland, Øyvinn Kristoffer
 • Veidekke entreprenør AS
 • Oneco Networks AS
 • Anleggsgartner 1
 • Siemens
 • H&MV Engineering Limited
 • Siemens 2
 • Reklame kameratene AS
 • Bane Nor 2
 • NCC Infrastructure
 • Lierne Tre AS
 • Dyrhaug, Jostein
 • Statnett
 • Miljødirektoratet
 • Norway Tesla AS
 • MKK
 • Total trafikkhjelp
 • Linka AS
 • Veidekke Anlegg
 • Eolus

(De tre siste søkerne gjelder Øyfjellet vindkraftverk)

Saksdokumentene ligger under sak PS 0033/20 og sak PS 0034/20.