Kjære Helgelendinger

-i sør og i nord!

Konfliktene er store oss i mellom. Det skrives mye og meningsytringene er alt fra sanne og kloke til usaklige og stygge.
Man kunne tro at vi er på hvert vårt skip, seilende i opprørt hav uten hverken radar eller kompass. Med dårlig sikt og manøvrering, er vi i stedet for å seile mot samme havn, på voldsom kollisjonskurs.

Årsaken er åpenbar og forståelig!
Sittende i hvert vårt skip med liten og dårlig forståelse for den andres navigering, kan vi vanskelig føre skipene i samme retning.
Vi stoler ikke på hverandre. Vi har ikke samme oppfatning av vår ledelse; våre kompass og radarer.
I nord føler menneskene seg godt ivaretatt av Foretakets ledelse, mens i sør er den samme ledelsen uten tillit. I sør har man stor tillit til HelseNord, mens folket nord på Helgeland ser ut til å stole mindre på dem.
At vi stoler på dem som vi føler jobber for og med oss, er selvfølgelig og menneskelig.

Det er lett å bryte ned tillit, og vanskelig å gjenskape.
Først må enhver forstå at tillit skapes med ærlighet som grunnstein.
Gjennom involvering og medbestemmelse bygges tilliten videre.
Det å bli sett og hørt gir oss tillit til den som prøver å forstå.
Gjennom slik tillits-bygging oppstår gjensidig respekt og det blir enklere å finne samme vei.

Det er innlysende at vi her på Helgeland har vært utsatt for mangel på alle disse byggesteinene som skaper tillit til hverandre.
Vi har fått steile fronter fordi mange føler seg urettferdig behandlet. Det påstås at den andre lyver.
Dette kommer til uttrykk i aviser, TV og i utallige kommentarfelt. Menneskene her som har stor slagkraft, bør holde seg for gode til å mane til ufred og mistillit i en prosess der vi alle trenger å komme til samarbeid og ha respekt for hverandre.
Det dukker stadig opp innlegg som beskriver "gamle twister" og tilbakelagte problemstillinger. Det males om og om igjen på gammel mistro til hverandre og til de som skal styre i en vanskelig prosess. Det erfares at opplevd mistillit blir møtt med stor mistenksomhet.
Det virker som at viljen til å stole på den andres ord er på jordomseiling uten ende! Når forsikringer og dokumentasjon ikke er nok til å stoppe tiradene, kan en virkelig undre seg over om det har godt sport i å kaste dritt om og til hverandre. Det er ødeleggende for oss alle, det er barnslig og helt unødvendig.

Hvis vi noen gang skal komme ut av kollisjonskurs og seile mot samme havn, må vi alle slutte med dette offentlige hatet. Vi SKAL i samme retning, enten vi vil eller ikke!
Vi kommer til å måtte møtes i hverandres sykehus og bli behandlet av de samme legene som er påberopt ufortjent mistillit.
Vi bor på Helgeland og har samme interesse for å trives og skape vekst i eget område.
Alle burde slå seg til ro med at den beslutningen som er tatt, er endelig. Hver og en har et ansvar for å se dette fra hele Helgeland sitt ståsted og ikke bare fra si egen havn.
Håpet er selvsagt at alle får tiltro til at styrer og ledere vil oss alle det beste, og at vi sammen kan arbeide for et godt naboskap på hele Helgeland!

Et dypt sukk fra en stolt innbygger med et inderlig ønske om tillit og fred blant menneskene på Helgeland.

Takk!