[Avisen Agder] Det har foreløpig ikke lykkes Avisen Agder å få noen kommentar fra Verksdirektør Grethe Hindersland på Alcoa, men klubbleder Steinar Syvertsen i Lista Kjemiske Fagforening bekrefter at informasjonen som har gått ut til ansatte er at Hall 3 som representerer om lag 30 prosent av driften mest sannsynlig vil bli holdt stengt i hele 2023.

– Hva vil det bety for vikarer og faste ansatte?

– Vi må få satt oss inn i ting. Vi skal gå i dialog med bedriften. Vi håper det ikke blir oppsigelser eller permisjoner, svarer Syvertsen på spørsmål fra Agder.

– Hvilken betydning har strømprisene for at dette skjer?

– Det er ikke noen tvil om at strømprisene er en indirekte årsak. De tar knekken på strømkrevende industri nå fastslår Syvertsen.

To smelteverk

Alcoa etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA. Sammen drev de et smelteverk i Lista og et i Mosjøen. I dag er disse to anleggene 100 prosent Alcoa-eid og drives på ren vannkraft. Verket på Lista bruker Ny-Søderberg-teknologien, som er utviklet av Alcoa, og som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser. I tillegg til smelteverket, driver Alcoa også en anodefabrikk i Mosjøen. Anodefabrikken leverer til smelteverket i Mosjøen, samt Alcoa Fjardaal på Island.

Gjennom moderne støpeteknologi og ren elektrolysemetall, forsyner Alcoa Norge europeiske valseverk, pressverk og støperier med kvalitetsprodukter i aluminium.

Også «CO2-problemer»

Det er ikke bare strømprisene som skaper problemer for kraftkrevende industri for tiden.

Skatteutvalget, som leverte sin utredning med en rekke forslag til skatteendringer før jul, går inn for å avvikle CO2-kompensasjon som er svært viktig for denne type industri.

Amerikansk-eide Alcoa, som driver smelteverk i Mosjøen og på Lista, gikk med et overskudd på 2,5 milliarder kroner i 2021, og mottok 434 millioner kroner i CO2-kompensasjon samme år.

Tross dette er selskapet avhengig av CO2-kompensasjon for å konkurrere i det internasjonale markedet, hevder energisjef Ole Løfsnæs til Nettavisen.

– CO2-kompensasjon er en ordning som delvis demper virkningen av en stor konkurranseulempe og som gir oss en viss forutsigbarhet når CO2-prisen tar av. Derfor er den viktig, selv i år vi går med overskudd. Alcoas driftsresultater varierer fra år til år, det er tross alt et syklisk marked vi holder til i. De påvirkes av en rekke faktorer. Strøm er en svært viktig sådan, men ting som aluminiumspriser og råvarekostnader har også mye å si. Alcoa-konsernet gikk til opplysning med underskudd i 2022, delvis på grunn av høye strømpriser.

Alcoa har aluminiumsverk i flere land, de fleste utenfor Europa, og disse landene har ikke CO2-prispåslag i strømprisen, påpeker Løfsnæs:

– Det taler i de norske verkenes disfavør, spesielt når vi har relativt anstrengende år, sier energisjefen.

Trenger bedre rammevilkår

Løfnes forteller til Agder at Alcoa har to konkrete innspill til rammevilkår som gjør selskapet i stand til å overleve og til å vokse samtidig som de kutter utslipp:

  • CO2-kompensasjonsordningen må ikke svekkes. Denne ordningen, initiert og regulert av EU, demper hvor mye vi må betale for kraftprodusenters utslipp, en kostnad de aller fleste av våre konkurrenter ikke har.
  • Lavere kraftpriser, særlig i Sør-Norge. Alcoa er svært positiv til Energikommisjonens rapport, «Mer av alt – raskere», hvis energipolitiske hovedbudskap er det samme som vårt: det viktigste vi kan gjøre i Norge for å holde strømprisene lave er å få et stort strukturelt kraftoverskudd