Ole Løfsnæs, Energisjef Alcoa kommenterer på Helg.no i dag 26. november leserbrev fra Løkås og undertegnede om Alcoas vindkraftkontrakter og forsvarer ikke uventet Alcoas inngått vindkontrakter. Han argumenterer med at Alcoas konkurransedyktighet ikke kan trygges uten vindkraft, og påstår at vindkraft drar ned strømprisen og demper priseffekten vi får fra utenlandskabler. Jeg er ikke enig med Løvsnes i dette!

Uten å gjenta for mye fra mitt siste leserbrev: – Vindkraft er avhengig av økte strømpriser og fører til kabelbygging som vil gi Europeiske strømpriser i hele landet. Dette vil på sikt true den kraftkrevende industrien, også Alcoas konkurransefortrinn – billig kraft. Videre er det betimelig å minne Alcoa om at de irreversible arealinngrepene i naturen ikke er prissatt. Det vil si at når det regnes på økonomien i vindkraftutbyggingene koster det ingenting å rasere naturen! Det er et paradoks at denne kostnaden for samfunnet ikke har fått en prislapp i «det grønne skiftet». Store fagforeninger i industrien o.a. er med i Industriaksjonen og er uenige med Alcoa og enige med oss i Motvind Norge! Industriaksjonen, er mot vindkraft på land! Om lag 60 fagforeninger, klubber og avdelinger i en rekke forbund har tilsluttet seg Industriaksjonen.

Fra Industriaksjonen hovedpunkter: «Øke produksjonen av vannkraft gjennom oppgradering og effektivisering. Satse på energieffektivisering, solenergi og biogass heller enn landbasert vindkraft.»

Jeg beklager, men jeg er nok ikke den eneste som mener/frykter at konsekvensene av satsing på vindkraft på sikt vil virke direkte negativt for arbeidsplassene i den kraftkrevende industrien vår.