(iSandnessjøen)

iSandnessjøen har vært i kontakt med Elisabeth Holmvik, som er leder i Utdanningsforbundet i Alstahaug. Hun forteller at hun foreløpig ikke har mer informasjon enn det som er meldt fra sentralt hold.

Skolenes landsforbund, som er skoleforbudet i LO, har takket nei i hovedoppgjøret, og går til streik om 14 dager.

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune formidler på deres nettsider at Unio er delt, og at Utdanningsforbundet stemte blankt i hovedoppgjøret. Handal uttaler at KS ikke ivaretar lærerne, og varsler at Utdanningsforbundets sentralstyre med stor sannsynlighet kommer til å si nei til resultatet i hovedoppgjøret.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt. KS var ansvarlig for at lærerne fikk desidert minst også i fjor. Det skjer samtidig som 20 prosent av de som underviser i landets skoler mangler lærerutdanning. KS tar overhodet ikke ansvar for skoleverket, mener Handal.

Han fortsetter:

– Vi trenger en arbeidsgiver som faktisk verdsetter lærerne. Det har vi ikke nå. Det går ut over skolen og elevene.

Når og hvor en eventuell lærerstreik gjennomført av Utdanningsforbundet vil komme, vil bli bestemt senere.

Fakta om lønnsoppgjøret i kommunene

  • LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om en avtale med en ramme på 3,84 prosent.
  • Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Den nye avtalen omfatter blant annet:

  • Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.
  • Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner.
  • Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner.
  • Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

Kilde: KS sine nettsider