Den ett år lange tvisten mellom Nyland Elektro Diesel AS og undertegnede vedr. skade på bil under EU-kontroll ble avsluttet i Alstahaug tingrett den 7. juli i år, ved dom som ikke gikk i favør av verkstedet og deres advokat Knut Jullumstrø. Nå er det ikke en verdensnyhet at en advokat og klient ikke er enig i en dom som ikke går i deres favør, og jeg føler at jeg må ta litt til motmæle til vurderingene til advokat Knut Jullumstrø i avisreferatet om denne saken. Det ble hevdet fra verkstedet at utførelse av EU-kontroll av elektrisk parkbrems, ble foretatt etter instruks fra Statens vegvesen, dette ble gjentatt både i forliksrådet og i tingretten. Statens vegvesen sier imidlertid dette i dokumentasjoner som var vedlagt tingretten. “Som følge av beskrivelse av kontrollmetode i kontrollinstruksen, verken kan eller vil Statens vegvesen pålegge kontrollorgan å prøve elektrisk parkeringsbrems i bremseprøver, dersom kjøretøyets konstruksjon ikke tillater dette. Ved tvil må kontrollørene bruke fabrikkantens anvisninger/instruksjonsboken for å bestemme hvilken kontrollmetode som kan brukes, test i bakkehelning med gitte grader er også en godkjendt metode”. Fagperson ved merkeverksted Nardo Bil AS i Trondheim sier dette i dokumentasjon som var vedlagt tingretten. “ Denne bilmodellen i likhet med andre Land Rover modeller , er utstyrt med elektrisk parkbrems som kun er konstruert for å holde bilen i ro fra stillestående posisjon, dette er ingen nødbrems og den kan ikke testes på bremsetester, da det her er store krefter som kan ødelegge bremsesystemet”. Dette er også presisert i bilens håndbok, uttalt fra Biltrend AS i Tromsø og fra importør. Nå kjenner ikke jeg advokat Knut Jullumstrø,s kvalifikasjoner innenfor bilmekanikk, men disse må være betydelige da han overprøver både bilens konstruktører og fagpersoner innen Land Rover, ved å hevde at bilens parkbrems skulle ha tålt belastningen den ble utsatt for på bremsetesteren. Og så til slutt, rustet låsesplint som advokat Knut Jullumstrø mener jeg skal være glad for at jeg fikk skiftet gratis. Fagperson ved merkeverksted Nardo Bil AS i Trondheim som reparerte skaden sier dette, også vedlagt i dokumentasjon i tingretten. “ Vi skal være glade for at rustet splint ikke tålte belastningen, ellers ville reparasjonen kunne blitt betydelig, kanskje opp mot kr 50.000,-. “Takket være” Nyland Elektro Diesel AS sitt behov for å bruke advokat Knut Jullumstrø som prosessfullmektig i denne saken, fikk jeg advokatutgifter på kr 18.000,-. Lærdommen av denne saken blir som følger. Har du kanskje en komplisert bil, bruk merkeverksted ved reparasjoner.

Jann fikk bilen skadet på verksted i Mosjøen: – Jeg synes ikke de skal få behandle kunder slik