Kristian Helgesen og Solveig Wenseth Kure har laget en artikkel om dette i vår adventskalender med turtips.

«Skogen har stått sentralt i all virksomhet på Helgeland. I skogen finner du brensel, mat, ly for uvær og mye annet, både for overlevelse og livskvalitet.

De store levekårsundersøkelsene viser år etter år at «turer i skog og mark» er den desidert største fritidsaktiviteten befolkningen sett under ett.

I disse tider er det flere som ferdes i skogen med skarpere blikk enn ellers. For de usakkyndige tømmerhoggerne er det jakten på treet i skogen som gjelder. Vi ser ikke lenger bare skogen for bare trær.

Og noen ganger finner vi det perfekte juletreet – midt i skogen. Men ta det hjem i stua og det forandrer hám umiddelbart. Visne greiner, skjevt og skakt, tynt bevokst og til stor fortvilelse blant treets tiltenkte bivånere.

Å ta med hele trær eller kvister av gran, furu og einer inn er en gammel tradisjon i Norge.

Skikken startet med pynting av trær på bytorg i områdene rundt Tyskland på 1500-tallet, og fra torgene dro vi etter hvert bartrærne inn i stua. Juletrepynten skiftet fra kandiserte epler og kaker til mindre spiselige kuler og ornamenter. Selv om pynting av trær både inni og rundt huset er populært, har aktiviteten med å pynte treet på rot ennå ikke tatt av.

Fordi det alltid er noen som eier grunnen treet står på, har du ikke lov å hogge det ned uten tillatelse. Men du trenger ikke gi opp treet ditt av den grunn.

Allemannsretten gir deg lov til å oppholde deg i utmark. Utmark er all udyrket mark, som skog, fjell og kystområder. Dette gjør at du kan ta vare på yndlingstreet ditt, og også pynte det om du vil.

Slik gjør du:

- Ta med litt julepynt. Gjerne noe som kan henges godt fast på treet og som tåler regn og frost. Ta også med sitteunderlag og noe varmt å drikke. Gløgg er ypperlig til denne anledningen.

- Gå ut i skogen og finn treet ditt. Har du ikke et yndlingstre, kan du finne et. Hva med å ta et lite pjuskete ett som ikke har fått så mye oppmerksomhet som det ser ut til å trenge? Eller et nært en sti, så andre kan få glede av mesterverket når du er ferdig?

- Pynt treet etter beste evne. Ta høyde for vind og vær.

- Sett deg ned på sitteunderlaget og nyt synet av treet mens du drikker gløgg og nyter juleroen i skogen. Ingen blir lei seg om du synger en julesang.

- Gå hjem og vær fornøyd med dagen.

Husk at mens allemannsretten gir deg rett til å oppholde deg på andre folks utmark, krever den også sporløs ferdsel. Dette betyr at du må rydde opp etter deg når jula er over, slik at du ikke forsøpler og ødelegger området. Innhenting av julepynt er en perfekt romjulsaktivitet, for å hjelpe kroppen å hanskes med pinnekjøttet og ribba.»

God trepynting!