Gå til sidens hovedinnhold

Aahkansnjurhtjie /Kjerringtind ett hellig fjell

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hellige fjell er våre forfedres åndelige kulturarv som vi er her for å forvalte på best mulig måte for framtidige generasjoner.

Aahkansnjurhtjie - Kjerringtinden er et av de mange hellige fjell i Sápmi/Hattfjelldal. Det hellige fjellet er en del av et landskap hvor det i århundrer har vært reindrift. Det er familiene ved Torstein Appfjell, Ole Henrik Kappfjell, Tina Hætta og Per Anders Kappfjell i Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt som nå fører fører denne kulturarven videre.

Kongen i statsråd har gitt konsesjon for å gjennomføre planene om å bygge tunnel gjennom selve Kjerringtinden, demme opp Kjerringvatnet og legge Stikkelelva i rør, til tross for stor motstand.

Det er av respekt for naturen, reinen som samisk kulturbærer, de samiske familienes rett og plikt til å bevare det for fremtidens barn og barnebarns barn at vi har laget dette manifestet.

Arktisk Sjamansirkel manifesterte beskyttelse for den hellige naturen med en seremoni på neset ved Kjerringvatnet 15. august 2019. Seremonien avsluttet med en bønn:

"Vi, alle mennesker fra universet, solsystemet og kloden, ber om respekt for det helligefjell Aahkansnjurhtjie / Kjerringtinden med området rundt, og at det bevares slik våre forfedre gav det til oss."

Vår klode er truet av et økonomisk system som krever stadig vekst, noe som forutsetter økt bruk av energi og økt forbruk av Moder Jords naturressurser.

Urfolks har et åndelig forhold til det naturen, noe som forplikter å leve i balanse med Moder Jord. Sjamanisme er betegnelsen for urfolks åndelighet. Arktisk Sjamansirkel fremmer denne natur- og samfunnsforståelsen.

Derfor vil vi fremme en økologisk økonomisk tankegang som gir oss innsikt i forholdet mellom vår økonomi og naturens økologisk system. Det å leve i balanse med naturens økonomiske system gjør at vi kan redusere energiforbruket og ennå beholde en god velferd for alle i Norge.

Vi vil sikre det hellige fjellet Aahkansnjurhtjie / Kjerringtinden fra å bli ofret ut i fra den rådende økonomiske tankegang med følgende aktiviteter:

Vi vil bidra til at det hellige fjellområdet Aahkansnjurhtjie/ Kjerringtinden blir erklært som egen juridisk rettsobjekt gjennom å få saken inn til FNs komitée for " Harmonizing Mother Nature" slik om elva Whanganui på New Zealand.

Arktisk Sjamansirkelråd 2019-11--03

Eirik Myrhaug ( Noaidi/ Sapmi/ Norge)

Nadia Fenina ( Noaidi/ Sapmi/Russland)

Erena Rhöse ( Sjaman/ New Zealand )

Hege Dalen ( Korrdinator/ Hattfjelldal)

Kommentarer til denne saken