Gå til sidens hovedinnhold

Å stå med lua i hånda

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hver dag er det mennesker blant oss som kjemper for å holde fattigdommen utenfor døren. Da kan ikke vi som samfunn lage fattigdomsfeller som holder disse menneskene nede. Samfunnet må bygges slik at alle inkluderes. Det er på tide at vi setter de som har minst først. Så får de som har mest bidra litt mer.

Ulikheten i Norge øker. At de på toppen drar ifra er en viktig årsak. Regjeringens skattekutt til dem som har mest fra før forsterker utviklingen. At forskjellene i arbeidslivet øker er en annen. En tredje årsak er at flere har blitt fattige. Det er opprørende at over 100.000 barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. I Vefsn kommune viser de siste tallene fra 2017 at dette gjelder 154 barn. Det er 154 for mange.

Høyreregjeringens svar på denne utfordringen har vært å kutte i de generelle ordningene til de som har minst, som barnetillegget for uføre, bostøtten og arbeidsavklaringspengene. FrPs nestleder Sylvi Listhaug er attpåtil ute i media og sier at «lever du på offentlige ytelser og velger å få mange barn, bryr du deg ikke om at skattebetalerne må betale gildet». SV har ikke tro på dette mantraet om at bare man gjør folk fattige nok, og prøver å påføre dem skam for den situasjonen de er i, så skal det løse alle problemer. Skal fattigdommens tvang brytes, må de som har minst gis økonomisk handlerom og trygghet til å kunne bygge et bedre liv for seg og sine.

Da er en del av løsningen å innføre universelle ordninger for alle. SV har hele tiden kjempet for høyere barnetrygd for alle, gratis SFO på vei til en heldagsskole og lavere betaling i barnehagene. Barnetrygden har stått stille siden 1996. Om den hadde vært på samme nivå i dag, ville familiene til anslagsvis 20.000 barn kommet over lavinntektsgrensen. Men da må vi også få en slutt på at kommuner avkorter sosialhjelpen mot barnetrygden. I følge en nylig utgitt rapport fra Røde Kors gjelder dette 85 prosent av landets kommuner. Dette betyr at barnetrygden ikke kommer frem til de mest sårbare ungene.
Hvorfor ønsker vi ikke behovsprøvde ordninger? Fordi forslag som gratis kjernetid i barnehager og SFO for lavinntektsfamilier kan bidra til å låse familier fast i fattigdom. Vi kan ikke ha det slik at dersom du klarer å jobbe og tjene litt mer, så mister du offentlige velferdsordninger.

Å hele tiden måtte stå med lua i hånda og spørre om goder, er noe vi skulle vært ferdig med. Det gjør at folk med lite penger holdes nede, eller utenfor. Vi vil ha et samfunn hvor alle er inkludert. Det får vi ikke om alle ordninger som fritidsaktiviteter, SFO eller barnehage skal være avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. Universelle ordninger gjør at alle blir inkludert uten byråkratiske og ofte nedverdigende søknadsprosesser. Barnetrygden er en slik ordning, gratis skole er en annen.

I Vefsn SV vil vi prioritere å holde barnetrygden utenfor inntekt ved beregning av sosialstønad, gratis skolemat og samarbeid med frivilligheten for å sikre at alle barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Folk skal slippe å stå med lua i hånda. Da trenger vi universelle ordninger.

Kommentarer til denne saken