(iSandnessjøen)

Bardal grendeutvalg vil med dette be Leirfjord kommunestyre om å primært opprettholde grendeskolene i Ulvang og Tverlandet, sekundært utsette eventuell nedlegging til høsten 2023.

Begrunnelse:

1. Bardal grendeutvalg viser til høringsuttalelser fra Ulvang og Tverlandet. Foreldrene, lærere og bygdefolket er særlig opptatt av den lange skolevegen for elevene, noe som fører til en urimelig belastning for elevene, særlig de minste. Ingen av disse elevene vil ved overføring til Leland, lenger kunne sykle eller gå til skolen sin. Lang tid i buss, med venting, vil redusere elevenes fritid og kontakten med sitt naturlige nærmiljø. Helsemyndighetene advarer mot at barn og unge får for liten tid til fysisk aktivitet. Påføring av lengre skoleveg, er stikk imot disse helserådene.

2. Bardal grendeutvalg mener at Leirfjord kommune har gjort for lite for å løfte fram de positive verdiene ved grendeskolene i Ulvangen og på Tverlandet. Rådmannen sier til Helgelands Blad at etablering av Tverlandet Montessoriskole kan føre til tilflytting til kommunen. Dette er mulig og det er også mulig at en framsnakking av grendeskolene kunne bidratt til en tilflytting. Elevene ved Tverlandet skole, har for eksempel vunnet flere nasjonale priser for sitt arbeid med Nyskjerrigpermetoden. Dette burde Leirfjord kommune løftet fram og vært stolt av! I stedet opplever vi stadige trusler om nedlegging av skolen, noe som skaper problemer for folk og reduserer bolysten.

3. Leirfjord kommune har etablert et «bolystprosjekt». Bardal grendeutvalg mener at å legge ned skolene i Ulvang og Tverlandet er stikk i strid med bolystprosjektet, dersom bolyst skal gjelde hele kommunen og alle bygdene.

4. Bardal grendeutvalg er kjent med at Leirfjord kommune arbeider med å søke om deltaking i det nasjonale prosjektet med utvikling av «bygdevekstavtaler». Vi mener at videreføring av skolene i Ulvang og Tverlandet, vil være en styrke i en slik sammenheng, fordi dette prosjektet er ment å styrke bygdeutvikling. Videre vil en videreføring av grendeskolene være sentralt i et samarbeid med det Nasjonale senteret for utdanning og forsking i et distriktsperspektiv, som er planlagt etablert ved Campus Nesna. I stedet for å se på disse skolene som et kommunalt problem, kan de bli en betydelig ressurs for skole- og lokalsamfunnsutvikling, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Bardal har vært gjennom en smertefull prosess med nedlegging av både skole og barnehage. Vi føler med foreldrene i Ulvangen og Tverlandet. Vi oppfordrer kommunestyrerepresentantene om å lese uttalelsene fra disse kretsene og på nytt vurdere om nedlegging er verdt kostnadene, både i omdømme for kommunen og i påføring av belastninger for både barn, foreldre og øvrige bygdefolk.

Bardal, 23.06.2022, Bardal grendeutvalg,

Bente Fredriksen, leder