Rana kommune knuser sparegrisen og legger ytterligere 150 millioner kroner i potten for å realisere et bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk ulønnsomt flyplassprosjekt. Kommunen går dermed inn med totalt 450 millioner av innbyggernes sparepenger. Mye tyder på at dette er en siste panikkhandling for å realisere et prosjekt det er gått prestisje i for mange år siden.

Finansieringen av flyplassprosjektet på Hauan var i utgangspunktet tenkt som en tretrinnsrakett. Kommunen skulle bidra med 300 millioner, lokalt næringsliv med 300 millioner kroner og staten med drøyt 1,4 milliarder fra 2024. Nå må kommunen øke sin andel til 450 millioner kroner, og forventer at regjeringen fullfinansierer prosjektet til rundt to milliarder kroner, og at byggestart kan være en realitet i august.

Styreleder i NHO Nordland, Espen Haaland fra Mo i Rana, roser både kommunen og kommunen opp i skyene og mener dette er et meget godt prosjekt for hele Helgeland. Hvordan Haaland kan trekke slike konklusjoner er merkverdig all den tid et stort flertall av kommunene i vår region ikke støtter prosjektet, at Avinor har beskrevet en slik flyplass som både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk ulønnsom, og at samferdselsdepartementets egen utredning advarer mot flyplassplanene. Trolig er svaret at Haaland er fra Mo i Rana, og dermed bruker sin posisjon som styreleder i NHO Nordland til å la fakta være fakta og argumenterer etter bostedsadresse. Når han sier til Rana Blad at dette er et prosjekt som er bra for Helgeland, må han ha glemt at flyselskapene ikke kommer til å fly med halvfulle fly dersom de overlever krisen de står i, og at passasjergrunnlaget er mer enn tynt selv om flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen legges ned.

Rana kommune håper å få koronatilskudd til flyplassen: – Dette er et prosjekt som er bra for hele landet

Rådmann Robert Pettersen i Rana kommune understreker at de ikke bare har tatt hull på sparegrisen. Den knuses og at det kan gå ut over kommunens velferdstilbud til innbyggerne. Tydeligere kan det vel ikke sies. Samtidig brukes koronapandemien rått for å argumentere for flyplassplanene på Hauan. Prosjektet beskrives som et stimuleringstiltak for å bidra til et løft etter at pandemien er over. Hvordan et underskuddsforetak på alle parametre kan framstå som et stimuleringstiltak er for oss en gåte.

Men i god tradisjon durer Rana kommune på og mener at de bør fritas fra lovpålagte prosesser. Det er bare noen få uker siden samferdselsminister Knut Arild Hareide ga Avinor i oppdrag å jobbe videre med prosjektet. Nå tyder mye på at Rana kommune forsøker å sno seg unna Avinor, og vil presse gjennom prosjektet helt på siden av alt annet. Og skulle kommunen stå igjen med tom pung, er det jo tradisjon for å rope på hjelp fra staten.

Å bevilge nye 150 millioner kroner til et håpløst samfunnsunyttig prosjekt er et desperat forsøk på å realisere et prosjekt som ikke har framtida foran seg. Det er på tide at både regjering og stortingspolitikere nå setter foten ned. Vi har nok av andre, gode og samfunnsnyttige prosjekt som fortjener både oppmerksomhet og penger. Det er kanskje på tide at noen advarer kommunen mot seg selv.

Les også

«Flyplass-prosjektet i Rana er verken samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt»