86 ansatte på Helgelandssykehuset i karantene. Tre ansatte ved sykehuset i Bodø er smittet

Selv om flere begynner å komme tilbake fra karantene, er det fortsatt desidert flest ansatte fra Nordlandssykehuset som sitter i karantene i Helse Nord.