540 arbeidsledige i Vefsn: – Ingenting å sammenlikne med etter krigen

Arbeidsledigheten er stor i Nordland. Nav jobber for å behandle alle søknader om dagpenger. Forskjellen er stor mellom helgelandskommunene.