Gå til sidens hovedinnhold

"40 millioner kroner fra lokalt næringsliv til storhall er mye penger, men bør være godt innen rekkevidde"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Historisk mulighet

Idretten i Vefsn, Vefsn kommune, Nordland fylkeskommune og lokalt næringsliv har en historisk mulighet til å realisere en topp moderne storhall i Mosjøen. Storhallen vil åpne for nye muligheter først og fremst for idretten og til undervisning. I tillegg vil ei slik ny storstue gi grunnlag for en rekke andre aktiviteter som vil kunne gi lokalsamfunnet betydelige ringvirkninger.

Onsdag kveld ble prosjektet presentert under ei samling i kulturhuset. Vi lar oss imponere av planene som en samlet idrettsbevegelse i Vefsn har tatt initiativet til. Den historiske muligheten er knyttet til Nordland fylkeskommunes beslutning om å bygge ny videregående skole i Mosjøen til rundt en milliard kroner. Den nye skolen krever nye idrettsfasiliteter som foreløpig skal oppfylles gjennom en påtenkt flerbrukshall. Denne hallen ligger inne med en finansiering der fylkeskommunen går inn med 90 millioner kroner og Vefsn kommune med 79 millioner kroner. Hele storhallprosjektet er kostnadsberegnet til 276 millioner kroner. En samlet lokal idrettsbevegelse som omfatter 17 ulike idrettslag, mener de 107 millionene utover pengene kommunen og fylkeskommunen bidrar med, kan skaffes til veie via tippemidler, frivillig innsats og minimum 40 millioner kroner fra lokalt næringsliv.

Dette er utvilsomt spenstige planer. Men det aller viktigste er at realismen i prosjektet er begrunnet på en meget god måte. Det bør også være en stor motivasjon for alle at hele ideen er lansert av en samlet idrettsbevegelse med initiativrike, unge mennesker i førersetet. De er tydelige på at en ny storhall i Vefsn vil føre til økt bolyst, økt aktivitet, stor synergieffekt og vil kunne trekke flere innbyggere til kommunen. Vi ser det som svært viktig å lytte nøye til det initiativtakerne sier, begrunnelsene og deres motivasjon. Samtidig finner vi grunn til å advare mot en argumentasjon som setter dette prosjektet opp mot andre endringer i kommunen, endringer som helt berettiget har skapt stort engasjement. Hele poenget er at de 79 millionene Vefsn kommune har forpliktet til å bidra med, uansett må fristilles for å realisere en ny, moderne videregående skole.

Vi skal være forsiktige med å sammenlikne dette med andre prosjekter. Men det er ikke feil å tenke tilbake på den gangen tanken om Kippermoen idrettspark ble lansert. Idrettsparken har hatt en svært stor betydning for hele Vefsn-samfunnet og har i mange sammenhenger vært med å sette byen og kommunen på kartet. Med en ny storhall vil kommunen få et kompakt idrettsanlegg som favner bredt og som inkluderer alle idretter. Det vil være et unikt anlegg i nordnorsk sammenheng og vil sammen med øvrige anlegg, ikke minst på Skjåmoen og i Kjemsåsen, blant annet kunne åpne for nye utdanningsløp.

40 millioner kroner fra lokalt næringsliv er mye penger, men bør være godt innen rekkevidde. Vi har store internasjonale konsern i Vefsn som nå bør kjenne sin besøkelsestid. Vi har banker som absolutt er offensive og framoverlente, og vi har store regionale virksomheter som vi forventer vil bidra. I tillegg er det en rekke andre virksomheter som kan være med på dette felles løftet for å bygge en attraktiv og framtidsrettet kommune. Prosjektet har ingen tid å miste. Toget går nå.

Kommentarer til denne saken