333 ansatte ved sykehuset i Rana krever at Helse Nord bytter ut tre medlemmer i Helgelandssykehusets styre

– Vi har kommet helt skjevt ut. Det nye styret som er oppnevnt for Helgelandssykehuset HF har ikke den nødvendige tillit og legitimitet. Dette vil skape utfordringer både for Helgelandssykehuset, Helse Nord og helseministeren.