- Å legge til rette for friluftsliv i Nordland er en viktig oppgave for oss, ikke minst sett i et folkehelseperspektiv. Vi vet at friluftsliv er en lavterskelaktivitet som mange kan være med på, også de som ellers ikke er så aktive. Friluftsliv bidrar både til fysisk og psykisk helse for Nordlendingen, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi i ei pressemelding.

Fylkesrådet fordeler 3 millioner kroner til ulike friluftsformål i Nordland, og millionene fordeler seg på tre ulike tilskudd.

De tre millionene fordeler seg på tre ulike tilskudd, og omfatter tiltak i hele Nordland.

På lista finner vi blant annet Leland småbåtforening som for 27. 000 kroner til friluftsliv/trivselstiltak i havneområdet på Leland, Helgeland friluftsråd som får 10.000 kroner til etablering av tursti på Olderskog i Vefsn, Mosåsens venner som får 15.000 kroner til tilrettelegging av Mosåsens friluftsområde og Helfjell ungdomslag som får 10.000 kroner til turveg til Løe på Helfjellet.

Videre får Helgeland friluftsråd 40.000 kroner til friluftsskole og like mye til læring i friluft. 10.000 kroner går til lavterskelturer i regi ab Ytre helgeland Revmatikerforening på Herøy. Vega kommune får 118.000 kroner til å sette i stand og planlegge aktivitetsområde på Sundvollstranda friluftsområde.

Her kan du sjekke hele lista