Klassen til lærer Martin Jensen på VIO skole i Svolvær (voksenopplæringa) består av 14 elever som har gjennomført norsk 10 årig grunnskole på 2-4 år. I juni slutterutdanningsferden for 13 av elevene. Bare 1 av de aktuelle har rett på videregående. De resterende som har lyst og anlegg for å ta videre utdanning må flytte til et annet fylke hvis de skal ha muligheten.

Som eneste fylke i Norge har Nordland i 2018 innført ei aldersgrense på 24 år for å gå på videregående skole. Denne aldersgrensa gjør at fremmedspråklige elever rømmer fylket.

Alternativet (eller alibiet) er nettskole. Men dette er uaktuelt for Martins elever; da det er vanskelig å ta fag som sykepleier, rørlegger eller mekaniker på nett.

To eksempler:

Q(28) fra Afganistan: Er skredder i hjemlandet, gift. Ønsker å bli mekaniker, flink i alle fag, hardt arbeidende, har fast jobb på omsorgssenter i Svolvær, jobber på hotell 80% ved siden av 100% studie. Sier: «Vi vil bo i Svolvær. Jeg har flyktet nok. Men vi må flytte, for jeg vil ikke stå i oppvasken på hotellet resten av livet»

A(25) fra Eritrea: Småbarnsmor. Har mann fra Eritrea med fast jobb på fabrikk i Kabelvåg. Ønsker å bli lege. Superstudent. Har brukt 2 år på grunnskolen. «Mannen min vil ikke flytte. Jeg vil studere, men må kanskje ta jobb i barnehage og kanskje noen nettkurs senere».

SSB har en fremskriving av befolkningstallet for Nordland fylke; det eneste fylket med negativ utvikling mot 2030.

Er 24års-grensa verdt det negative (økonomisk) per capitatilskuddet utflyttingen gir?

Er det et brudd på «kontrakten» mellom kommunen og imdi når flyktninger blir bosatt i en kommune som ikke kan tilby videregående utdanning?
Hvordan kan en flyktning vite hva hun sier ja til når hun velger å bosette seg i Nordland fylke?
Blir dette opplyst nyankomne?

I forslag til ny opplæringslov skal nå elever få fortsette i videregående skole helt fram til den enkelte har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, uansett alder.

Rødt tar nå dette opp i fylkestinget. Vi foreslår at den særegne 24-års-grensen vi har i Nordland skrotes.

Synne Høyforsslett Bjørbæk

1.kandidat og fylkestingsrepresentant for
Rødt Nordland