Den 6. oktober 1942 innførte Josef Terboven unntakstilstand i Trøndelag og deler av Nordland fylke. Historikeren Sverre Steen kalte 1942 det «store året» i norsk okkupasjonshistorie. Norsk motstand fikk stor framgang, ikke minst gjennom holdningskampen innen skole og kirke. På den andre sida gav året flere dramatiske tilbakeslag, og okkupasjonsmakta strammet grepet om det norske samfunnet.

I forbindelse med dette arrangerer Falstadsenteret seminar og minnemarkering i anledning at det er 75 år siden hendelsene, skriver senteret i en pressemelding.

Tallet på fanger i fengsel og fangeleirer økte, og forholdene for fangene ble strengere. Over 1500 personer kom inn leirporten på Falstad dette året. Fra mai 1942 og et år framover var den hardeste tida for fangene i leiren. Utviklinga nådde et dramatisk høydepunkt med Terbovens innføring av unntakstilstand i Midt-Norge 6.–12. oktober. I løpet av få dager ble 34 menn henrettet i Falstadskogen. 10 av dem var kjente menn fra Midt-Norge, skutt som soning for sabotasjeaksjoner. 24 ble dømt til døden ved standrett, i forbindelse med «Majavass-saken». Under unntakstilstanden ble mannlige jøder i Midt-Norge arrestert. De gjennomgikk brutal behandling på Falstad før de ble sendt videre i leirsystemet, til dødsleiren i Auschwitz-Birkenau. Menn fra flere kommuner på Helgeland og i Trøndelag måtte bøte med livet i disse dramatiske oktoberdagene. Andre måtte tilbringe flere av sine beste år i tysk fangenskap.

Under seminaret vil det holdes foredrag om ulike temaer knyttet til Unntakstilstanden. Historiker Berit Nøkleby vil foredra om Josef Terboven og hans rolle, Odd Einar Dørum snakker om «det rettstomme tom», mens historikere knyttet til Falstadsenteret vil fokusere på arrestasjonene av jøder i Trondheim, på Majavass-saken og på de dramatiske begivenhetene i selve Falstad fangeleir.