Under krigen ble over 13.000 sovjetiske krigsfanger brukt som slaver for å bygge Nordlandsbanen. Nå har Riksantikvaren bestemt at tre krigsfangeleirer i Nordland skal bevares.

– Veien inn til Dunderland fangeleir het Adolf Hitlers Strasse. Når vi fjerner litt mose, ser vi at kantsteinen er intakt, sier avdelingsleder Ragnar Selnes ved Helgeland museum til NRK.

De fleste som var i disse fangeleirene var krigsfanger etter Hitlers invasjon i Sovjetunionen.

Spiste grise -og fiskeavfall

Behandlingen av krigsfangene i Nord-Norge under 2. verdenskrig er en tragedie. Fangene ble slått, sparket, torturert og drep, og totalt døde 13.700 av dem i fangenskap.

– Tyskerne så på russerne som undermennesker. Norske øyevitner forteller om krigsfanger som spiste griseavfall, frosne poteter og neper, gress og blomster. Tyske soldater forteller om fanger som spiste rå fisk og fiskeavfall, forteller forsker Marianne Neerland Soleim ved NTNU til NRK.

I leiren i Dunderlandsdalen var forholdene svært dårlig, noe man fikk bekreftet på frigjøringsdagen i 1945.

– Da krigen var slutt var det over 400 fanger her. 300 av dem var syke på grunn av behandlingen, og mer en 100 kunne ikke gå, sier Selnes til NRK.

Legger om veien

Helgeland museum er nå i full gang med å ta vare på det som er igjen av det som er en av Norges best bevarte krigsleirer, og nå settes det opp informasjonsskilt langs E6 der fangeleirene lå.

– Målet er at leiren skal brukes til å formidle ett av de mørkeste kapitlene fra 2. verdenskrig i Norge, forteller Selnes til NRK.

Nå har også Statens vegvesen og entreprenøren som skal bygge ut E6, gått med på å legge om veien.

– Både vegvesenet og entreprenøren Hæhre har vært svært velvillige. Det er vi svært glade for. Dette er viktig arbeid, historien må ikke gå i glemmeboka, sier Selnes til NRK.