Russekort, korpsmusikk ogflagg - se bildene fra barnetoget