Driftsleder i Øyfjellet Wind AS, Kjell Arne Bekkevold, forteller at det per i dag er 17 turbiner som produserer strøm.

– 39 turbiner har produsert strøm i perioder, og det er 17 som produserer strøm nå. Årsaken er at det foregår såkalt comissioning, sier han.

Commissioning betyr igangkjøring og i det ligger prosessen med planlegging, dokumentering, testing, justering, verifisering og opplæring for å gi et anlegg et fullt funksjonelt system i henhold til eierens prosjektkrav.

– Derfor trengs det om lag 100 mann, og de fleste hører til Nordex som har ansvaret for ferdigstillelse. Noen har kommet tilbake fra juleferie, mens mange er ventet i løpet av få dager, forteller Bekkevold som forklarer at turbinene blir spenningsatt etter tur.

– Ofte har vi fem og fem turbiner som ligger i samme slynge og blir spenningsatt samtidig fra de to kraftstasjonene.

– Håper på første kvartal

Presse- og kommunikasjonssjef hos utbyggeren Eolus, Johan Hammarquist, kan ikke komme med en eksakt dato for full drift i anlegget.

– Vi har fått en forlenget driftsutsettelse etter 31. desember 2021. Det som er planen nå er å bli helt ferdig i løpet av første kvartal, altså utgangen av mars 2022. Det er fremdeles væravhengig, men vi håper dette slår til, sier han.

Hammarquist og Eolus skal markere at anlegget er ferdig, og planlegger en åpningsseremoni.

– Det som er helt klart er at alle involverte skal være med på en åpningsseremoni, men det er for tidlig å si når dette kan skje. Vi må ta hensyn til været, og vi må ta hensyn til koronasituasjonen. Selvsagt håper vi at dette kan skje i løpet av 2022.

Øyfjellet Wind AS overtar anlegget når alle turbinene er i full drift.

– Denne datoen er ikke spikret, men vi ser for oss i slutten av mars, sier Hammarquist.

– Hele sommeren

– Jeg regner med at vi kommer til å jobbe hele sommeren for å få anlegget slik vi vil ha det. Da tenker jeg på veiene som skal smalnes litt inn i forhold til konsesjonen, og på sideterrenget til veiene. Det blir nok flere firma som fortsetter jobben når snøen forsvinner, sier Kjell Arne Bekkevold.

Han har likevel full forståelse for enkelte grunneieres ønske om å beholde møteplasser.

– Det er et godt prosjekt, og vi har samarbeidet med grunneierne om søknader.

Bom i Tverådalen

Anleggsområdet omfatter i dag hele området rundt turbinene og veiene, og det er stengt for motorisert ferdsel. Når vindkraftanlegget åpner blir det bom der anleggsveien svinger av i Tverådalen.

– I forhold til konsesjonen skal det være en bom i Tverådalen. Grunneierne og vi som driver anlegget kan passere, og syklende og gående kan også ferdes på veiene. Hvordan dette løses i framtida er vanskelig å si, men vi ønsker selvsagt at folk kan komme seg opp på fjellet på enkleste måte. Alt ligger til rette for en parkeringsplass i nærheten av SS1, kraftstasjonen på Middagseidet, sier Bekkevold.

Han forteller at nesten 2000 personer var med på guidete turer i fjor sommer og høst.

– Jeg regner med at vi starter opp igjen med guidete turer til våren.

Avtale på 250.000 kroner

Selv om anlegget ikke er ferdig har Øyfjellet Wind AS og Vefsn kommune hatt møter om framtidig bruk og laget en samarbeidsavtale.

– Det er satt av 250.000 kroner i en samarbeidsavtale mellom oss og kommunen, og de pengene står det kommunen fritt å bruke eller fordele. De har mange ideer når det gjelder området, og vi skal være behjelpelig, sier Bekkevold.

Når det gjelder lag og foreninger forteller Bekkevold at de allerede har samarbeidet med naboen Kjærstad IL.

– Vi skal hjelpe til med blant annet Åsan Rundt-traseen, og vi skal skaffe masser til to bruer i Kjærstadmarka.