1. mai i coronatider

Av

De sosialdemokratiske verdier blir med ett en ledesnor for håndteringen av krisen i Norge, skriver Bjørn Ivar Lamo.

DEL

Meninger1. mai har lange tradisjoner også i Grane. 1. mai ble første gang feiret i 1917 i det som etter hvert ble Grane kommune. Markering og feiring har det vært med demonstrasjonstog, taler og appeller, musikk og sang. Årets markering vil på grunn av Corona bli gjennomført som digitale arrangement landet over, men flagget skal opp og arbeidersanger skal synges.

Det vil alltid gå en debatt om vi trenger 1. mai. Men merk dere hvem som ikke ser behovet. Høyrekreftene har vel aldri stått i front for arbeidstakernes rettigheter, fellesskapsløsninger eller internasjonal solidaritet for den saks skyld. Det er nettopp det 1. mai handler om. Vi skal bruke den internasjonale solidaritetsdagen til å slå ring om det velferdssamfunnet vi har i Norge, og samtidig heve blikket ut mot de som i dag kjemper for basale rettigheter og behov. Så vil høyresiden gjerne si at det er ingen fare med ordninger og ytelser som er innarbeidet, samt rettigheter i arbeidslivet - arbeidstid, ferie og sykelønn. Men politikk må gjentas og befestes gjennom valg, tidligere politiske seire er ikke vunnet for all fremtid. Det er derfor vi sier at vi må ta høyresidens program og politikk på alvor, hvis de sosialdemokratiske verdier skal være det bærende fremover må også vi i valg gjenta støtten.

Corona-epidemien er en internasjonal krise som setter samarbeid på tvers av nasjonalgrenser og systemer på prøve. I Norge har man håndtert krisen på en god måte fra Regjering og Storting. Man har samarbeidet på tvers av partipolitiske skillelinjer. I Norge har befolkningen stor tillit til den nasjonale ledelse og de forordninger som blir vedtatt. Dette viser seg nå som verdifulle verdier når epidemien skal bekjempes. Men det er interessant å se at når kriser rammer ser man behovet for samhold og solidaritet. De sosialdemokratiske verdier blir med ett en ledesnor for håndteringen av krisen i Norge. Selv de mest blå roper nå på staten og hjelp fra oljefondet og fellesskapets ressurser. Dette er den samme høyreside som mener at man bør privatisere olje- og gassnæringen, Statkraft med flere som har vært bærebjelker for å bygge opp og ivareta fellesskapets verdier. Det har kommet flere reportasjer i media fra både rike og fattige land hvor Corona blir behandlet ut i fra hvem som har forsikring eller penger. Dette er tilstander som vi ikke kan godta ut i fra de prinsipper en solidarisk arbeiderbevegelse står for.

I tiden som står fremfor oss vil gjenreisning av samfunnet slik vi kjente det bli en stor jobb. Arbeiderpartiet er i gang med en gjenreisningsplan som skal ivareta arbeidstakerne og bedriftene, slik at velferdsstaten og de vedtatte ordninger sikres for fremtiden.

For årets 1. mai er arbeiderpartiets slagord: trygghet for helse og arbeid. Arbeiderbevegelsen har en god tradisjon med å prioritere det viktigste først, som Gerhardsen sa under oppstarten på gjenreisningen etter andre verdenskrig: Først brød, så kake. Nå er det Trygghet for helse og arbeid som er første prioritet. God 1. mai til alle.

Bjørn Ivar Lamo

Leder Grane arbeiderparti

Artikkeltags